Alfred Mazure
(1914-1974)

foto's Mazure
Alfred Mazure (die zichzelf het pseudoniem "MAZ" meegaf) had geen grafische opleiding maar was een zeer talentvol cartoonist, illustrator, schrijver en filmmaker. Enkele foto's van hem treft u hier rechts aan:

Hij beschikte over een tomeloze energie en wist in zijn leven een oevre te produceren waar andere kunstenaars nauwelijks aan kunnen tippen. Midden jaren '30 verschenen diverse strips van zijn hand, zoals "de Chef", "Buikje Roodhuid", "Door dik en dun met Gypsy" en talloze andere. Alleen uit deze produkties bleek al zijn veelzijdigheid: komische of realistische stripverhalen, reisverslagen zoals "Met een driewieler door de Sahara", Alfred Mazure leek ze moeiteloos aan het papier toe te vertrouwen.
Hij beperkte zich niet tot Nederlandse produkties maar publiceerde in Engeland onder meer de strips "Dad" en "Erbert" in respectievelijk John Bull en Passing Show. Terwijl hij daarmee doende was leverde hij ook allerlei
cartoons aan bladen die op actualiteiten inspeelden.

Over alle verdere activiteiten van Mazure is een boekje van bijna 100 pagina's, getiteld "Van Alfred Mazure tot MAZ" uitgebracht door Mazure-kenner bij uitstek Rich Thomassen en we verwijzen u voor een totaaloverzicht van zijn werk naar dat boekje en naar de diverse links op deze site.

Van Nieuwenhuizen

Alfreds bekendste stripcreatie, die juist aan het begin van de tweede wereldoorlog in 1940 het levenslicht zag, is DICK BOS, een detective met een voorliefde voor Oosterse vechtsporten. Een vriend van Alfred, een destijds beroemd judoka en Jiu-Jitsu beoefenaar genaamd Maurice van Nieuwenhuizen (enkele actiefoto's van hem ziet u hier links) , stond model voor deze detective.
De verhalen werden in aanvang door de MAZ-Beeldbibliotheek uitgegeven en ze werden in een nieuw zakformaat gepubliceerd. Met slechts 1 plaatje per bladzij waren de boekjes circa 7 cm breed en 11 cm hoog. De serie werd een groot succes: ze werd vertaald in diverse talen en enkele verhalen werden verfilmd door Mazure zelf.

De oorlog en de autoriteiten tijdens en na die oorlog hebben een groot stempel gedrukt op het werk van Alfred.
De Duitse bezetter heeft getracht van Dick Bos een Duitse SS held te (laten) maken omdat ze de populariteit van de serie als propagandamiddel wel zagen zitten maar ondanks vorstelijke financiele aanbiedingen had Alfred daar geen oren naar. Hij weigerde en daardoor werden zijn boekjes door de bezetters verboden. Tijdens de oorlog nam Alfred in zijn cartoons en zijn strip "Van Dittum" stelling tegen de Duitsers en samen met Leonard Huizinga maakte hij de illegale uitgave "Handje Plak". Direct na de oorlog verscheen de titel "K22" waarin Dick Bos als verzetsheld optrad.

Na de oorlog werden de Dick Bos avonturen opnieuw uitgegeven waarbij oude en nieuwe verhalen in verschillende series door elkaar verschenen. Toen begonnen de Nederlandse autoriteiten moeilijkheden te veroorzaken. Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vond het beeldverhaal verdorven en geest- en fantasiedodend en liet op scholen waarschuwen voor de negatieve invloed die de strips op leerlingen zouden hebben. Bovendien werd Alfred ten onrechte beticht van "foute" stellingname in de oorlog.
Zijn filmprodukties hadden niet opgeleverd wat hij ervan had verwacht en de schulden die hij daarvoor bij uitgeverij Ten Hagen had gemaakt drukten zwaar op hem. Hij emigreerde met zijn gezin naar Engeland.

Vanaf 1946 tot 1950 werd de uitgave van de Dick Bos boekjes hervat. Maandelijks verscheen een nieuw verhaal. Ze werden in die periode uitgegeven door Ten Hagen uitgeverijen. Vanaf 1960 werden door Nooitgedacht en later door de MAZ-beeldbibliotheek enkele oude verhalen opnieuw uitgebracht en van 1963 tot en met 1967 vervaardigde Alfred nog 44 (!) nieuwe verhalen. Dit is de bij velen welbekende Ruitjesserie.
Uitgeverij De Arbeiderspers heeft in 1971 en 1972 nog 3 albums met 4 afleveringen per album uitgebracht.
Het laatste verhaal uit de serie, "Diamanten" verscheen echter in 1967.
In 1969 verscheen nog een reclame uitgave genaamd "Glashard" maar daarin hanteerde Mazure een wat andere tekenstijl dan in de serie.

(Het huidige copyright berust bij mevrouw Mazure-Bolleurs, de echtgenote van Alfred)

Paul Verhoeven, de bekende Nederlandse filmmaker, heeft zijn liefde voor de Dick Bos verhalen van Mazure nooit onder stoelen of banken gestoken. De opbouw ervan lijkt volgens hem namelijk sterk op die van de latere "storyboards" van een film of filmscene. Pas op de laatste pagina's wordt de ontknoping duidelijk en doet onze held uit de doeken hoe hij de zaak heeft weten op te lossen.
Klik hier voor een videofragment waarin Paul uitlegt hoe hij door Mazure is beinvloed (12Mb)

In februari 1974 overleed Alfred Leonardus Mazure veel te vroeg op 59 jarige leeftijd. Zijn vertellingen blijken tijdloos en ik hoop dat je er (wederom) van zult genieten...


zelfportret Mazure


De tekeningen worden via dit medium veel groter weergegeven dan in de oorspronkelijke boekjes en lijken daardoor soms kwalitatief minder. Ze zijn met digitale technieken geoptimaliseerd maar konden hier en daar door de tand des tijds niet geheel in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De verhalen zijn er niet minder spannend door, dus: veel pezier!

naar beginpagina naar het verhaal